Sản phẩm nổi bật

Tin tức

Facebook

Hỗ trợ trực tuyến
  • Sales - Simon NGUYỄN

    Gọi: 0918501776


Lượng truy cập

Bánh Dẻo Như Lan

Bánh dẻo Như Lan

Bảng giá bánh dẻo Như Lan

STT

TÊN BÁNH

TRỌNG LƯỢNG

BÁNH DẺO

200 gr

250 gr

300 gr

400 gr

1000 gr

1200 gr
9Dẻo vi cá thập cẩm gà quay

100.000(1t)

125.000(2t)

360.000(4t)

400.000(6t)

10Dẻo thập cẩm gà quay

90.000(1t)

110.000(2t)

11Dẻo thập cẩm chay

75.000(0t)

12Dẻo hạt sen

75.000(1t)

90.000(2t)

13Dẻo đậu xanh sen

70.000(1t)

85.000(2t)

250.000(4t)

280.000(6t)

14Dẻo đậu xanh sen chay

50.000(0t)

65.000(0t)

15Dẻo hạt sen trà xanh

75.000(0t)

90.000(2t)
16Dẻo hạt sen sô cô la ca cao 75.000(1t)90.000(2t)

Chưa có bình luận nào!

Bình luận